Disclaimer

De website is eigendom van autotheoriecursus.com.. Wij publiceren teksten, afbeeldingen andere materialen die door derden worden aangeleverd. Wij verlenen u toegang tot www.autotheoriecursus.com en behouden het recht om zonder kennisgeving en op ieder moment de inhoud van de website aan te passen of te verwijderen. Ons streven is om onze informatievoorziening altijd actueel en juist te houden, maar we kunnen niet garanderen dat de informatievoorziening altijd actueel en juist is. Wij sluiten alleen overeenkomsten wanneer een door autotheoriecursus.com als offerte of overeenkomst aangemerkte door ons wordt aanvaard. De intellectuele eigendom van dergelijke overeenkomsten, alsook die van teksten, afbeeldingen en andere materialen op www.autotheoriecursus.com behoren toe tot autotheoriecursus.com. Aan onze disclaimer kan te allen tijde wijzigingen worden doorgevoerd. Vragen met betrekking tot www.autotheoriecursus.com dienen te worden gericht aan autotheoriecursus.com. Alle rechten voorbehouden.