Privacy

In Nederland kennen we de privacywetgeving. Dit betekent dat de overheid jouw gegevens kan opvragen voor een bepaalde reden, maar je ervan verzekert dat je gegevens puur en alleen voor die reden gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld informatie aanvraagt of je aanmeldt voor een nieuwsbrief van een dienst van de autotheoriecursus.com, dan is het vaak nodig om onder meer je naam en e-mailadres achter te laten. Je hoeft vervolgens niet bang te zijn dat je gegevens verder verspreid worden onder andere diensten van de autotheoriecursus.com. Je persoonsgegevens worden alleen ingezet om je aanvraag te verwerken en je van dienst te zijn bij eventuele toekomstige contacten omtrent hetzelfde onderwerp.

 

Disclaimer

Autotheoriecursus.com geeft bij iedere vorm van contact een disclaimer waarin beschreven staat wat er met je gegevens gaat gebeuren en teneinde welk doeleinde de autotheoriecursus.com je persoonsgegevens nodig heeft. Vraag je bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan, dan kun je de disclaimer eenvoudig vinden bij de velden die vragen om onder meer je naam en e-mailadres. Mocht de autotheoriecursus.com je persoonsgegevens wel voor andere doeleinden dan je initiële aanvraag willen gaan gebruiken, dan staat dit duidelijk vermeld in de disclaimer.

 

Uitzonderingen

In het geval van opsporingen in het kader van bijvoorbeeld criminele activiteiten, behoudt de autotheoriecursus.com het recht om je persoonsgegevens verder te gebruiken. Je gegevens worden geraadpleegd in het geval van verdenking op strafbare uitingen of handelingen. Over het algemeen geldt dat de autotheoriecursus.com je persoonsgegevens niet langer bewaart dan nodig is voor het doel waarmee je de gegevens met hen uitwisselt.

 

Toezicht

De Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel Wbp genoemd, schrijft de belangrijkste regels voor ten aanzien van de omgang met jouw persoonlijke gegevens door de autotheoriecursus.com. Om toe te zien op de wet is er de zogeheten Autoriteit Persoonsgegevens. Deze autoriteit is de toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.