De verschillende lesmethode

Jaarlijks doen enorm veel mensen hun rijexamen. Verschillende rijscholen hebben hiertoe een eigen lesmethode ontwikkeld om beginnende automobilisten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun rijexamen. Sindsdien zijn er al meer dan honderd duizend deelnemers van de lesmethode geslaagd en kan de ontwikkelde lesmethoden als zeer succesvol beschouwd worden. De kracht van de lesmethode zit verborgen in de combinatie van acht verschillende modules.

 

 

Een proefles

De eerste module van de lesmethode bestaat uit een proefles. Deze neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en wordt gevolgd door een gesprek. Doordat de rijinstructeurs specifiek letten op de unieke aspecten van iedere leerling, wordt in het gesprek advies op maat gegeven op basis van de proefles. Zo kan er een traject van lessen worden afgesproken die precies bij jou past. Ook krijg je antwoorden op alle vragen over het lessen, zoals het aantal rijlessen dat nodig lijkt te zijn en wanneer het eindexamen kan plaatsvinden. De proefles verplicht je overigens tot niets.

 

Advies op maat

Na de proefles en het begeleidende gesprek zal de rijinstructeur een uniek lessenpakket samenstellen dat gebaseerd is op de vaardigheden en behoeftes van de leerling. Je stemt af wanneer je kunt beginnen, wat hierbij je instapniveau is en hoe lang het lessen naar verwachting zal gaan duren. Hoewel er nooit zekerheid gegeven kan worden over het verloop van de lessen en daarmee het behalen van het rijexamen, geven de precieze adviezen van de ANWB-instructeur vaak een zeer goede indicatie. Hier kan je de ANWB dan ook aan houden.

 

Handboek voor de leerling

lesboek lezen De meeste rijscholen geven een eigen handboek uit dat speciaal ontworpen is voor de leerlingen. Het boek bestaat uit vier onderdelen die helpen om voorafgaand aan het lessen, tijdens het lessen en ook na afloop ervan je kennis en kunde over het verkeer te ontwikkelen. De rijlessen worden afgestemd op het verloop van de vier onderdelen, zodat je tegelijkertijd feiten en praktijk leert. Door je lessen goed voor te bereiden met behulp van het handboek, haal je het meeste profijt uit de volgende rijles. De onderdelen bestaan uit respectievelijk voertuigbehandeling en -beheersing, beheersing van eenvoudige verkeerssituaties, van complexe verkeerssituaties, en een veilige en verantwoorde deelname aan het verkeer.

 

Je ontwikkeling in kaart

De rijinstructeur houdt jouw ontwikkeling exact bij via een eigen digitaal systeem. Hiermee breng je in kaart hoe de door jullie voor afgesproken doelstellingen vorderen en of deze aan het einde van iedere rijles behaald zijn. Ook wordt op basis van deze evaluatie een hoeveelheid huiswerk meegegeven om de les van de dag zelf te verankeren en de volgende goed voor te bereiden.

 

Tussentijds evalueren

De eerste drie modules worden na afronding ervan getest door middel van een toets. Je rijinstructeur neemt een test bij je af waarin je vaardigheden in en om de auto getoetst worden en volgt er weer een advies op maat. Dit advies geeft inzicht in je vorderingen en wat je kunt ondernemen om je slagingskans gedurende de komende lessen te vergroten. Ook worden de officiële criteria van het CBS naast je resultaten gelegd zodat je precies weet wat je nog moet oefenen de komende tijd.

 

Garantie voor succes

De rijschool geeft een garantie af voor de voor afgesproken doelstellingen. Dit betekent dat rijschool verwacht dat je zult slagen na afronding van het aantal lessen dat in de proefles en het persoonlijke advies is besproken. Lukt het slagen niet, dan krijg je de kosten van je eerste herexamen vergoed. Dit loopt al gauw op tot enkele honderden euro’s. De garantie geldt voor iedere beginnende automobilist die voor het eerst begint te lessen en hiervoor een proefles heeft afgenomen. Bovendien biedt de rijschool een garantie voor het lesgeld dat je betaalt. Al het vooraf betaalde lesgeld is speciaal verzekerd.